Önemli Tarihler

  Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son gün

24 Mart 2014 tarihine uzatılmıştır.

  Kabul edilen bildirilerin duyurulması

29 Nisan 2014

  Çalıştay günleri

09-10 Haziran 2014

  Kongre günleri

11-13 Haziran 2014

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2014

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 06800 Beytepe Ankara